Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Rola organelli komórkowych w przemianie materii.

Rola organelli komórkowych w przemianie materii.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Rola wakuoli, rybosomów, siateczki śródplazmatycznej gładkiej oraz szorstkiej, aparatu Golgiego, lizosomów i peroksysomów w przemianie materii oraz ich ogólna rola w komórce.