Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Pochodzenie endosymbiotyczne mitochondriów i chloroplastów.

Pochodzenie endosymbiotyczne mitochondriów i chloroplastów.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Budowa i funkcje mitochondriów oraz chloroplastów.

Pochodzenie endosymbiotyczne mitochondriów i chloroplastów.

Teoria endosymbiozy.