Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Przebieg procesu plazmolizy. Osmoza.

Przebieg procesu plazmolizy. Osmoza.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Przebieg procesu plazmolizy w komórkach roślinnych.

Wyjaśnienie procesu osmozy.

 

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji