Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Omówienie właściwości glukozy, fruktozy, galaktozy, rybozy…

Omówienie właściwości glukozy, fruktozy, galaktozy, rybozy…

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Znaczenie wybranych węglowodanów (glukoza, fruktoza, galaktoza, ryboza, deoksyryboza, sacharoza, laktoza, maltoza,
skrobia, glikogen, celuloza) dla organizmów.

Omówienie podstawowej funkcji.