Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Budowa i właściwości cukrów.

Budowa i właściwości cukrów.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Budowa i właściwości węglowodanów. Rozróżnianie monosacharydów, disacharydów oraz polisacharydów.

Podstawowe właściwości cukrów.