Biologia: - Rozpoznawanie związków chemicznych i cząsteczek biologicznych.

Rozpoznawanie związków chemicznych i cząsteczek biologicznych.

Wróć do listy

Wzory strukturalne i półstrukturalne związków chemicznych. Określanie przynależności cząsteczek go grup związków.