Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Budowa i właściwości cząsteczek wody.

Budowa i właściwości cząsteczek wody.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Znaczenie i rola wody dla organizmów. Właściwości fizyczno-chemiczne wody.