Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Wiązania chemiczne i ich rola w cząsteczkach biologicznych.

Wiązania chemiczne i ich rola w cząsteczkach biologicznych.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Rodzaje wiązań i oddziaływań chemicznych, które występują w cząsteczkach biologicznych.

Przedstawienie ich roli.