Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Pierwiastki biogenne, mikroelementy i makroelementy.

Pierwiastki biogenne, mikroelementy i makroelementy.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Pierwiastki biogenne: węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka (C, H, O, N, P, S) omówienie znaczenia; makro- i mikroelementy, znaczenie makroelementów i wybra nych mikroelementów (Mg, Ca, Fe, Na, K, I) magnez, wapń, żelazo, sód, potas, jod.