Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Porównanie oddychania tlenowego i fermentacji.

Porównanie oddychania tlenowego i fermentacji.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Oddychanie tlenowe oraz fermentacja. Porówanie procesów oraz bilans energetyczny. Różnice między oddychaniem tlenowym, a fermentacją.