Biologia: Podstawa programowa z biologii. - przebieg glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego

przebieg glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Przebieg procesu glikolizy, dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu, cyklu Krebsa i łańcucha oddechowego.

Opianie przebiegu lub wyciągnięcie wniosków na podstawie schematu.

Lokalizacja procesów w komórce.

 

 

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji