Biologia: Podstawa programowa z biologii. - RNA może także pełnić funckje katalityczne.

RNA może także pełnić funckje katalityczne.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Enzymatyczna funkcja cząsteczek RNA.