Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Rzędowość białek.

Rzędowość białek.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Struktura 1-, 2-, 3- i 4-rzędowa białek.

Budowa białek, rzędowość, przykłady białek o określonej rzędowości.