Biologia: Podstawa programowa z biologii. - albuminy, globuliny, histony, metaloproteiny.

albuminy, globuliny, histony, metaloproteiny.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Charakterystyka wybranych grup białek takich jak albuminy, globuliny, histony,
metaloproteiny.

 

Przykłady konkretnych białek.