Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Koagulacja i denaturacja białek.

Koagulacja i denaturacja białek.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Właściwości fizyczne białek. Proces koagulacji i denaturacji oraz ich konsekwencje dla funkcji białek, np enzymatycznych.