Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Struktury komórek zwierzęcej, roślinnej i grzybowej.

Struktury komórek zwierzęcej, roślinnej i grzybowej.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Organella oraz elementy komórki, rozpoznawanie ich na schemacie lub zdjęciu mikroskopowym. 

Podobieństwa pomiędzy komórką prokariotyczną i eukariotyczną. 

Porównanie komórki roślinnej, grzyba i zwierzęcej.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji