Biologia: Podstawa programowa z biologii. - Swoistość enzymów oraz czynniki wpływające na aktywność.

Swoistość enzymów oraz czynniki wpływające na aktywność.

Podstawa programowa z biologii.

Wróć do listy

Swoistość enzymów. Czynniki wpływające na aktywność enzymów. Wpływ temperatury, pH, inhibitorów, aktywatorów lub stężenia soli na działanie enzymów.