Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Elementy budowy układu krwionośnego.

Elementy budowy układu krwionośnego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono układ krwionośny człowieka.

Elementy budowy układu krwionośnego.

a) Uzupełnij przedstawiony schemat – wpisz w wyznaczone miejsca właściwe nazwy elementów układu krwionośnego człowieka wybrane spośród wymienionych.

prawy przedsionek

lewy przedsionek

prawa komora

lewa komora

tętnica płucna

żyła płucna

b) Oceń, czy prawdziwe jest stwierdzenie: ,,Wszystkie żyły występujące w organizmie człowieka transportują krew odtlenowaną”. Odpowiedź uzasadnij.