Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Sposoby połączeń naczyń włosowatych.

Sposoby połączeń naczyń włosowatych.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na rysunkach przedstawiono trzy możliwe sposoby połączeń włosowatych naczyń krwionośnych występujące w organizmie człowieka.

Sposoby połączeń naczyń włosowatych.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz właściwe rysunki i wpisz ich oznaczenia literowe (A–C) w wyznaczone miejsca.
Sieć naczyń włosowatych w płucach ma postać, którą przedstawiono na rysunku ……… .
Naczynia krwionośne jelita cienkiego i wątroby kontaktują się ze sobą tak, jak pokazano
na rysunku ………… . Sieć naczyń krwionośnych budującą kłębuszki nerkowe obrazuje
rysunek ………… .