Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019 - Zmiany objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu.

Zmiany objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2019

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono zmiany w obrębie klatki piersiowej podczas wdechu i podczas wydechu.

Zmiany objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu.

Oceń, czy poniższe informacje dotyczące zmian objętości klatki piersiowej człowieka podczas wdechu i wydechu są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

Zmiany objętości klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu.