Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005 - Rekacje zasad, tlenków i soli z mocnym kwasem siarkowym (VI)

Rekacje zasad, tlenków i soli z mocnym kwasem siarkowym (VI)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Wróć do listy

Uczeń przeprowadził doświadczenia, które ilustruje rysunek:

Rekacje zasad, tlenków i soli z mocnym kwasem siarkowym (VI)

Przedstaw, w formie jonowej skróconej, równania reakcji zachodzących w probówkach I, II i III lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

Probówka I

Probówka II

Probówka III