Jakie są przyczyny kwaśnych opadów?

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Podaj jedną przyczynę powstawania kwaśnych deszczów.

Reakcja soli pochodzącej od słabego kwasu z mocnym kwasem.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2005

Napisz, co zaobserwowano podczas doświadczenia przedstawionego na rysunku:

Reakcja soli pochodzącej od słabego kwasu z mocnym kwasem.

Obserwacja: