Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Jak odróżnić chlorek i bromek potasu?

Jak odróżnić chlorek i bromek potasu?

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

W jednej probówce znajduje się wodny roztwór chlorku potasu, a w drugiej – wodny roztwór bromku potasu.

Którego odczynnika – Br2(aq) czy Cl2(aq) – należy użyć, aby rozróżnić te roztwory? Podaj wzór chemiczny wybranego odczynnika oraz przewidywane obserwacje. Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji, będącej podstawą rozróżnienia tych roztworów.

Wzór odczynnika:

Obserwacje:

Równanie reakcji: