Reakcja miedzi z chlorkiem żelaza(III).

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Reakcja miedzi z chlorkiem żelaza(III).

Napisz w formie jonowej równanie powyższej reakcji.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji