Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Wytrącanie jonów chlorkowych.

Wytrącanie jonów chlorkowych.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Dysponujesz wodnymi roztworami następujących soli:

Wytrącanie jonów chlorkowych.

Korzystając z tablicy rozpuszczalności, wybierz spośród nich roztwór tej soli, za pomocą którego wytrącisz z wodnego roztworu chlorku glinu jony chlorkowe w postaci trudno rozpuszczalnego osadu. Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej w czasie mieszania tych roztworów.

a) wzór odczynnika (wpisz wzór soli):

b) równanie reakcji w formie jonowej skróconej: