Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Odczyn amoniaku i bromowodoru.

Odczyn amoniaku i bromowodoru.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

W celu zbadania zachowania gazowego amoniaku i bromowodoru wobec wody wykonano doświadczenia, które ilustruje poniższy rysunek.

Odczyn amoniaku i bromowodoru.

Określ odczyn roztworów otrzymanych w obu probówkach.

Odczyn roztworu w probówce A:

Odczyn roztworu w probówce B: