Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Efekty energetyczne w trakcie rozpuszczania soli i wodorotlenków w wodzie.

Efekty energetyczne w trakcie rozpuszczania soli i wodorotlenków w wodzie.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, w którym rejestrowano wartości temperatury podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu a następnie azotanu(V) amonu w wodzie. Rezultaty wykonanych pomiarów przedstawiają poniższe wykresy.

Efekty energetyczne w trakcie rozpuszczania soli i wodorotlenków w wodzie.

Określ efekt energetyczny rozpuszczania w wodzie wodorotlenku sodu i azotanu(V) amonu. W tym celu uzupełnij następujące zdania.

Rozpuszczanie wodorotlenku sodu w wodzie jest procesem

ponieważ w czasie tego procesu temperatura

Rozpuszczanie azotanu(V) amonu w wodzie jest procesem

ponieważ w czasie tego procesu temperatura