Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Pomiary temperatury w trakcie rozpuszczania wodorotlenku sodu.

Pomiary temperatury w trakcie rozpuszczania wodorotlenku sodu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy
Pomiary temperatury w trakcie rozpuszczania wodorotlenku sodu.

Zadanie 12. (2 pkt)

Napisz równanie dysocjacji jonowej zachodzącej podczas rozpuszczania w wodzie

a) wodorotlenku sodu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) azotanu(V) amonu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….