Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Reakcja węglanu sodu z kwasem octowym

Reakcja węglanu sodu z kwasem octowym

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy
Reakcja węglanu sodu z kwasem octowym

Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej

a) w kolbie.

b) w probówce.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji