Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Obserwacje w reakcji węglanu sodu.

Obserwacje w reakcji węglanu sodu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy
Obserwacje w reakcji węglanu sodu.

Sformułuj jedną obserwację, dotyczącą reakcji zachodzącej

a) w kolbie.

b) w probówce.