Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Reakcja miedzi z chlorkiem żelaza(III).

Reakcja miedzi z chlorkiem żelaza(III).

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy
Reakcja miedzi z chlorkiem żelaza(III).

Napisz w formie jonowej równanie powyższej reakcji.