Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Rozpad promieniotwórczy jąder izotopu.

Rozpad promieniotwórczy jąder izotopu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy
Rozpad promieniotwórczy jąder izotopu.

Okres półtrwania to czas, po upływie którego rozpadowi ulega połowa jąder izotopu promieniotwórczego.

Na podstawie zamieszczonego wyżej wykresu oszacuj okres półtrwania tego izotopu.