Zależność masy pewnego izotopu promieniotwórczego od czasu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Zależność masy pewnego izotopu promieniotwórczego od czasu.

Korzystając z powyższego wykresu, oszacuj, ile gramów izotopu pozostało po 15 dniach.

Właściwości pierwiastków, jonów i cząstek elementarnych.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w każdym wierszu jeden z symboli wybranych spośród:

Właściwości pierwiastków, jonów i cząstek elementarnych.