Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Kwaśne deszcze, eutrofizacja wód, efekt cieplarniany.

Kwaśne deszcze, eutrofizacja wód, efekt cieplarniany.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

W kolumnie I przedstawiono nazwy wybranych zjawisk, a w kolumnie II nazwy substancji, których nadmiar może być przyczyną występowania tych zjawisk.

Przyporządkuj zjawiskom z kolumny I odpowiednie nazwy substancji z kolumny II.

Kwaśne deszcze, eutrofizacja wód, efekt cieplarniany.