Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcje strąceniowe jonów w wodzie mineralnej.

Reakcje strąceniowe jonów w wodzie mineralnej.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Na etykiecie wody mineralnej podano informację, że zawiera ona między innymi kationy: Na+, K+, Ca2+ oraz aniony: Cl –, SO42–.

W celu potwierdzenia obecności jonów w tej wodzie przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na poniższym rysunku. Jako odczynników użyto stężonych roztworów soli. We wszystkich probówkach zaobserwowano powstanie białych osadów.

Reakcje strąceniowe jonów w wodzie mineralnej.

Podaj wzory jonów, których obecność potwierdzono, a następnie napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji, jakie przebiegały podczas doświadczenia.

Potwierdzono obecność jonów

I: …

II: …

III: …

Równania reakcji (w formie jonowej skróconej):

I

II

III