Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcje chemiczne potwierdzające charakter chemiczny tlenku potasu i siarki (IV)

Reakcje chemiczne potwierdzające charakter chemiczny tlenku potasu i siarki (IV)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Przedstaw projekt doświadczenia, którego celem jest określenie charakteru chemicznego tlenku potasu i tlenku siarki(VI). W tym celu:

a) uzupełnij poniższy opis doświadczenia, wpisując nazwy potrzebnych odczynników wybranych spośród następujących: woda, oranż metylowy, fenoloftaleina.

Reakcje chemiczne potwierdzające charakter chemiczny tlenku potasu i siarki (IV)

b) napisz, jakie obserwacje umożliwią określenie charakteru chemicznego tlenków (uwzględnij zmianę barwy wybranych wskaźników).

I:

II:

c) napisz w formie cząsteczkowej równania zachodzących reakcji.

I:

II: