Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcja siarczku miedzi w kwasie azotowym(V)

Reakcja siarczku miedzi w kwasie azotowym(V)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Uzupełnij współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji. Zastosuj metodę bilansu elektronowego.

Reakcja siarczku miedzi w kwasie azotowym(V)

Bilans elektronowy: