Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcja zobojętniania wody wapiennej.

Reakcja zobojętniania wody wapiennej.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Przeprowadzono reakcję zobojętniania zilustrowaną równaniem:

Reakcja zobojętniania wody wapiennej.

Oblicz, jaką objętość kwasu solnego o stężeniu 0,5 mol/dm3 należy użyć do całkowitego zobojętnienia 100 cm3 roztworu Ca(OH)2 o stężeniu 0,2 mol/dm3.

Reakcja zobojętniania wody wapiennej.