Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Utlenianie etanolu i reakcja estryfikacji.

Utlenianie etanolu i reakcja estryfikacji.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, napisz równania kolejnych reakcji zachodzących zgodnie z poniższym schematem.

Utlenianie etanolu i reakcja estryfikacji.

1.

2.

3.