Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcja kondensacji mocznika.

Reakcja kondensacji mocznika.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Mocznik podczas ogrzewania ulega reakcji przedstawionej równaniem:

Reakcja kondensacji mocznika.

Fragment cząsteczki organicznego produktu powyższej reakcji stanowi wiązanie występujące między innymi w białkach. Narysuj ten fragment wzoru cząsteczki i podaj nazwę tego wiązania.

Fragment wzoru:

Nazwa wiązania: