Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Reakcja tlenku magnezu z sokiem żołądkowym.

Reakcja tlenku magnezu z sokiem żołądkowym.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

a) Napisz w formie cząsteczkowej równanie reakcji zachodzącej w żołądku po zażyciu przez osobę cierpiąca na nadkwasotę leku zawierającego tlenek magnezu.

b) Określ, jaki charakter chemiczny (kwasowy, zasadowy, obojętny) przejawia tlenek magnezu w tej reakcji.