Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Położenie strontu w układzie okresowym

Położenie strontu w układzie okresowym

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Przeanalizuj położenie strontu (Sr) w układzie okresowym pierwiastków, a następnie uzupełnij poniższą tabelę, wpisując w pustą kolumnę literę P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeżeli jest ono fałszywe.

Na podstawie położenia strontu w układzie okresowym pierwiastków można stwierdzić, że

Położenie strontu w układzie okresowym