Skład jądra izotopu rubidu

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Skład jądra izotopu rubidu

Określ skład jądra atomowego tego izotopu rubidu.

Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu(II)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu(II)

Dokończ, wpisując słowa rośnie lub maleje, następujące zdania:

Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu(II)