Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Oszacowanie rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Oszacowanie rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy
Oszacowanie rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Na podstawie wykresu oszacuj

a) rozpuszczalność Ca(OH)2 i PbI2 w wodzie w temperaturze 70°C.

Oszacowanie rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

b) temperaturę, w której rozpuszczalność obu soli jest jednakowa.