Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Wykres rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Wykres rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy
Wykres rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)

Narysuj wykres zależności rozpuszczalności Ca(OH)2 i PbI2 w wodzie od temperatury. Każdą linię podpisz wzorem odpowiedniej substancji.

Wykres rozpuszczalności wodorotlenku wapnia i jodku ołowiu (II)