Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Stan skupienia substancji w zależności od temperatury

Stan skupienia substancji w zależności od temperatury

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

W tabeli podano wartości temperatury topnienia i temperatury wrzenia wybranych substancji (mierzone pod ciśnieniem 1013 hPa).

Stan skupienia substancji w zależności od temperatury

Określ stan skupienia wymienionych substancji w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) i pod ciśnieniem 1013 hPa.

Stan skupienia substancji w zależności od temperatury