Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Schemat procesu rozpuszczania w wodzie

Schemat procesu rozpuszczania w wodzie

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono schemat ilustrujący proces rozpuszczania w wodzie pewnej substancji.

Schemat procesu rozpuszczania w wodzie

Spośród związków, których wzory wymieniono poniżej, wybierz ten, którego rozpuszczanie w wodzie można przedstawić za pomocą tego schematu.

Schemat procesu rozpuszczania w wodzie

Wybrany związek: