Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Reakcja potasu z wodą.

Reakcja potasu z wodą.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym rysunku.

Reakcja potasu z wodą.

Napisz w formie jonowej równania reakcji zachodzących w probówkach I i II (w razie potrzeby skorzystaj z tablicy rozpuszczalności).

Równanie I:

Równanie II: