Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Promieniotwórcza przemiana rubidu

Promieniotwórcza przemiana rubidu

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy
Promieniotwórcza przemiana rubidu

Uzupełnij schemat opisanej przemiany, wpisując symbol oraz liczbę atomową i liczbę masową powstającego izotopu.

Promieniotwórcza przemiana rubidu