Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Otrzymywanie tlenku siarki (VI)

Otrzymywanie tlenku siarki (VI)

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Napisz w formie cząsteczkowej:

a) równania reakcji, za pomocą których można z siarki otrzymać tlenek siarki(VI).

b) równanie reakcji otrzymywania tlenku wapnia z węglanu wapnia, zaznaczając, w jakich warunkach zachodzi ta reakcja.